≡ Menu

Efektywne terapie

“W tej chwili na liście Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP), które skupia ponad 120 tysięcy terapeutów, zarejestrowanych jest 31 modeli terapeutycznych i ciągle dopisywane są nowe. Inne źródła mówią, że na europejskim i amerykańskim rynku istnieje około 500 rożnych, w większości niesprawdzonych terapii (…)”.

W 1995 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne określiło wymagania, jakimi powinni kierować się badacze, dzieląc terapie na efektywne i nieefektywne.

Zgodnie z tymi wytycznymi, terapie nieefektywne to takie, które nie dają żadnych rezultatów, lub takie, których rezultatów nie da się racjonalnie sprawdzić.

Wiarygodna terapia to taka, która zostanie zweryfikowana na podstawie dwóch porządnie zaplanowanych eksperymentów naukowych. Psychoterapia oparta na wiarygodnych badaniach klinicznych musi mieć precyzyjnie postawiony cel i czytelne standardy postępowania z pacjentem.

Do metod, których wyniki potwierdzono empirycznie, badacze zaliczają dzisiaj następujące terapie:

  • behawioralną,
  • poznawczo-behawioralną,
  • poznawczą,
  • trening umiejętności społecznych,
  • systemową terapię rodzinną.

Do metod, które nie zostały wystarczająco przebadane lub wyniki badan nie potwierdziły ich skuteczności, zaliczono m.in.:

  • psychoanalizę,
  • terapię NLP,
  • ustawienia Berta Hellingera,
  • kinezjologię edukacyjną.

Źródło: Anna Szulc, Przekrój, 3 listopada 2009

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: